الجزیره:نزدیک به چهارصد زن، محافظ شخصی قذافی اند

در همین حال هیچکدام از آنان تا کنون با هیچ رسانه ای مصاحبه نکرده است و مشخص نیست آیا به اختیار خود در زمره محافظان شخصی قذافی درآمده اند یا در این کار مجبور بوده اند.این زنان با اینکه در کشوری قبیله ای و به شدت متعصب دینی به سر می برند ، حجاب ندارند.به همین علت شایعات درباره این زنان بسیار است هر چند معمر قذافی به این شایعات توجهی نمی کند هر آنچه قذافی درباره آنان به زبان می گوید با آنچه در کتاب سبز خود نوشته متناقض است .قذافی در کتاب سبز خود بیرون رفتن زن را از خانه نوعی دیکتاتوری دانسته و با آن مخالفت کرده است.وی در کتاب خود تاکید می کند که زن باید در خانه بماند و به امور فرزندان رسیدگی کند.
البته رفتار قذافی نشان می دهد آنچه وی برای دیگران مجاز نمی داند برای او مجاز است زیرا وی به گفته خود، پادشاه پادشاهان سرزمین افریقا است.با این حال می گویند قذافی نام زنان محافظ خود را تغییر می داده و آنان را به یْمن نام دخترش ، عایشه می نامیده و برای آنکه بتواند آنان را از هم تشخیص دهد، برای آنان شماره می گذاشته است.همزمان با بحران اخیر در لیبی هنوز خبری درباره فرار این زنان به گوش نرسیده است ،همچنین مشخص نیست آیا با وجود بحران کنونی، این زنان همچنان به وی وفادار مانده اند یا خیر.با این حال برخی از مدارک ویکی لیکس برخی خبرها مربوط به این زنان را فاش کرده و از برخی داستانهای قذافی با آنان پرده برداشته است.
براساس مدارک ویکی لیکس ، قذافی که پرستار زن اوکراینی هیچگاه او را تنها نمی گذاشته است در یکی از سفرهای خود که به سبب تشریفات دیپلماتیک به تاخیر افتاده بود ، هواپیمای مخصوص فرستاده تا وی را قذافی ملحق کند.هرچند قذافی هیچگاه به توجیه کارها و سخنان خود نیاز ندارد با این حال دخترش عایشه از حضور زنان در پشت سر پدرش اطلاعاتی در اختیار دارد که هیچ زن دیگری ندارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید