(خبر ویژه) علایم حیات در جنبش سبز دیده نمی شود .

«جنبش سبز به اغما فرو رفته و علایم حیاتی در آن دیده نمی شود».
این خبر، آخرین گزارش بالینی سایت صهیونیستی «بالاترین» از وضعیت فتنه سبز است. بالاترین به عنوان یکی از ماماهای فتنه سبز در گزارشی شبه پزشکی نوشت: جنبش سبز را به اتاق احیا برده اند. در روز 25 بهمن 89، جنبش سبز روی برانکارد توسط چند نفر به اتاق
CPR آورده می شود. تیم احیا خود را برای برگرداندن حیات آماده می کند. بیمار به خاطر فشار زیادی که تحمل آن را نداشت به حالت اغما فرو رفته و به این وضعیت افتاده است.در ادامه این گزارش بالینی- که البته هم واقعیت یعنی مرگ فتنه را گزارش نمی کند- آمده است: بیمار ظاهری کبود و بدون هرگونه علایم ظاهری حیات به اورژانس آورده شد. دهان بیمار توسط همراهان آن دوخته شده است. قلب بیمار هیچ گونه آثار حیات ندارد. تنفس کاملا سطحی و بطئی است[!؟]. هوشیاری بیمار در حداقل ترین عدد از معیارهای سنجش هوشیاری است. بیمار قبلا خیلی سر و زبان داشت اما بعضی ها می گفتند مهم این است که همه چیزش درست باشد نه فقط حرف زدن. کسی به این نکته توجه نکرد تا اینکه به اغما فرو رفت.خبر از کیهان

/ 1 نظر / 7 بازدید
پارمیس

امیدوارم بیش از این در حالت اغما به سر نبرد این بیمار و زودتر بمیرد تا حداقل در این دنیا کمتر زجر بکشد.