پایبندی به قانون و اعتقادات دینی ، نقطه مشترک ملت در راهپیمایی 9 دی

باید گفت، جمعیت 50 میلیونی راهپیمایی 9 دی کهبی‌سابقه‌ترین راهپیمایی در طول تاریخ انقلاب و قبل از آن بوده، از گرایش‌های مختلفسیاسی تشکیل شده بود. این موضوع البته مورد توجه و بیان کارشناسان و تحلیلگران قرارگرفته است اما موضوعی که به آن بی‌توجهی شده، شناسایی و دقت در یافتن گرایش‌هاییاست که به کاندیدای پیروز رای ندادند اما در اجتماع 9 دی شرکت کردند. به اعتقادصاحب این قلم، حجم قابل توجهی از راهپیمایی میلیونی روز 9 دی 88 را کسانی تشکیلداده بودند که در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به موسوی رای داده بودند.

آنها که جمعیت 3 میلیون نفری 9 دی در تهران که از پلکالج تا خیابان جمال‌زاده تجمع کرده بودند را از نزدیک مشاهده کردند، به خوبی شهادتمی‌دهند در کنار جمعیت بسیار زیاد طرفدار کاندیدای پیروز، جمعیت قابل توجهی همبودند که در این راهپیمایی حضور داشتند و در حمایت از نظام، رهبری و شعائر دینیشعار می‌دادند. به عبارت بهتر، عده بسیار زیادی خشم خود را از رفتار مشمئز‌کنندهسران فتنه نشان می‌دادند، عده‌ای در دست‌نوشته‌هایی که حمل می‌کردند، بر پایبندی بهقانون تاکید می‌کردند و عده‌ای هم اعلام می‌کردند، خط قرمز در رفتار سیاسی آنان،اعتقادات و ارکان دینی است.باید گفت، 9 دی روزی بود که بخشی از طرفداران موسوی درانتخابات ریاست‌جمهوری، صراحتا علیه او به میدان آمدند. این نکته‌ای بود که کمترمورد توجه قرار گرفت. 9 دی، حماسه اعلام وفاداری ملت به «اسلام» و «ولایت‌فقیه» وپیام آشکاری به فتنه‌گران بود که آنان با هر گرایش سیاسی اما در یک نقطه مشترکند وآن، «اعتقادات دینی» آنان است. پیام مردم به موسوی را باید به تحلیل نشست. بایدگفت، در پی چه سلسله اتفاقاتی بود که «همه» مردم علیرغم همه رویدادها، به خیابانآمدند و بخش بسیار زیادی آرام و شدید علیه موسوی شعار و بخشی دیگر به او «پیامجدایی» دادند. او البته فقط شعارها را شنید و وقعی به پیام‌ها نگذاشت و به همینخاطر است که این روزها فاصله بسیار زیادی میان او و خواسته‌های مردم به وجود آمدهاست.

http://www.aviny.com/Occasion/siasi/9-day/Nokte-Maghfol.aspx
 
یادادشتی ازعماد روحی

/ 0 نظر / 5 بازدید