مضرات گرایش به مطالب و‎ ‎تصاویر محرک جنسی

یافته‌های دکتر روان شناس، چیز مک گاف در دانشگاه کالیفرنیا (که بسیار ساده شده اند) نشان می‌دهند که خاطرات تجربه‌هایی که بههنگام تحریکات احساسی (مثل تحریک جنسی) در اثر مشاهدهمطالب و‎ ‎تصاویر محرک جنسی رخ می‌دهند، توسط هورمون غده آدرنال در مغزمی‌نشینند و پاک کردن آنها دشوار است. این فرض می‌تواند تا حدودی ا ثر اعتیاد بههرزه‌نگاری را توصیف کند.
خاطرات نیرومند تحریکات جنسی از تجربه‌های گذشته،خودشان را در صحنه مغز حفظ می‌کنند و مرتباً به ذهن خطور می‌کنند و فرد را از لحاظشهوانی تحریک می‌کنند. اگر او به هنگام این تخیلات، استمنا کند، باعث تقویت پیوندبین تحریک جنسی و اوج لذت جنسی می‌شود که همراه با منظره ویژه یا تکرار پی در پی آنصحنه در ذهن خواهد بود.
می‌توان این ریسک را در بسیاری از مردانی که فیلم تحریککننده ای دیده اند، حس کرد. یک فیلم 8 میلیمتری که از لس آنجلس خریداری شده است،نشان می‌دهد که دو دختر در لباس‌های سبز رنگ، خانه به خانه می‌چرخند و کلوچهمی‌فروشند. در یکی از این خانه‌ها، یک مرد بالغ و از لحاظ جنسی تهاجمی، از آنهادعوت می‌کند به داخل خانه بروند؛ او قصد دارد تا به طور ناگهانی آنها را اغفال کندو اعمال شنیع و غیرمعمول جنسی بر روی آنها انجام دهد. کلیه این اعمال، به طور مفصلدر این فیلم نشان داده شده اند. در فیلم این گونه تصویر شده است که این دو دختر،مشتاقانه از این اعمال جنسی لذت می‌برند.
این فیلم از نمونه فیلم‌هایی است کههرزه‌نگاری ‌های سکسی (Hard core) نامیده شده اند. این فیلم، نوعی از محرکهرزه‌نگاری (در قالب فیلم) است که مرد می‌تواند بارها و بارها در خلوت خانه اش آنرا تماشا کند یا در ذهنش از آن لذت ببرد.
اگر تحقیقات راچمن، مک گویر، مک گاف وتعداد بسیاری از محققان عرصه یادگیری انسانی، به طور کلی مفهومی‌داشته باشند، آنمفهوم این است که چنین فیلم‌هایی می‌توانند خطرناک باشند.
چنین فیلم‌هاییمی‌توانند به طور بالقوه، شاهدان مرد خود را نسبت به تخیلات جنسی (که در ذهن آنهاتوسط هورمون غده آدرنال کاشته شده است) شرطی کنند. این افراد می‌توانند این تخیلاتجنسی را به طور مرتب با استمنا همراه سازند و سپس بعدها آنها را بر روی زنان کوچکتر از خود اجرا کنند
.

آیات قرآن درباره نگاه حرام

در سوره نور، آیه 30 چنین آمده است: «قل للمومنین یغصُّوا مِنابصارهم»؛ به مردان مؤمن بگو تا چشم از نگاه ناروا بپوشانند.

و در همان سوره، آیه 31 تأکید شده است: «قل للمومنات یغضُضنمِن ابصارهِنَّ»؛ به زنان مؤمن بگو تا چشم از نگاه ناروا بپوشانند
.

روایات و احادیث درباره نگاه حرام

امام علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: نگاه حرام پیشاهنگ فتنه‌هاست.»
 (غررالحکم، ج 1، ص 262

امام صادق(علیه‌السلام) تصریح می‌کنند: نگاه کردن به نامحرمتیری است زهرآلود از ناحیه شیطان و چه بسیار نگاه‌هایی که حسرت و تأسف طولانی را بهدنبال خود می‌آورد .وسایل الشیعه، ج 14، ص 138


منبع  
: www.obs cenitycrimes. Org

خلاصه شده توسط مدیر وب لاگ

 

/ 0 نظر / 10 بازدید