از جنگ افروزی 2003 تا 2011

10 سال پیش  جنگی تمام عیار بر ضد عراق به بهانه داشتن سلاحهای شیمیایی و کشتار جمعی شروع شد  و به جهانیان ثابت شد که ادعای غرب دروغی بیش نبوده است

 و اینک باز با همان بهانه قصد برافروختن جنگی خانمان سوز از طرف کشورهای جنگ طلب  برضد سوریه  در حال شکل گیری است .

تا زمانی که فرهنگ ملتها به اندازه ای است که با فتوای اشخاصی چون عریفی و شیخ عرعور (مفتی های وهابی و تکفیری عربستان) در مقابل هم و به نفع استعمار گران  امریکا و انگلیس خون هم را می ریزند .جنگ طلبی تجاوز و تجزیه و غارت اموال و ثروت کشورها ادامه خواهد داشت

چرا که طبق آیه شریفه "...ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم..." (سوره رعد آیه 11)

خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر
دهند(و از نیکی به بدی شتابند)..."
 

عباسی کیسمی

/ 0 نظر / 20 بازدید