حکایت از کلستان سعدی

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد . پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی ، گفت : ای پدر فرمان تو راست نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده اینکار مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست ؟ گفت تا مصیبت دو نشود ، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه .   
مگوی اندوه خویش با مردمان                       که لاحول گویند شادی کنان
گلستان سعدی

/ 1 نظر / 8 بازدید
جواد

سلام هم این مطلب وهم مطلب کلاس فلسفه بسیار زیبا و قابل استفاده بود . تشکر و موفق باشید [گل]