شکل گیری اسرائیل دوم در منطقه خاورمیانه

با موفقیت نقشه انگلیس جنایت کاردر ایجاد اسرائیل برای بی ثباتی ، ناامنی و قتل و ارعاب و  تضعیف مسلمانان منطقه خاورمیانه سران استکبار از جمله امریکا و انگلیس به فکر ایجاد اسرائیل دوم در منطقه و در نزدیکی ایران اسلامی گرفته اند و در این راستا داعش با غصب مناطقی از سوریه و عراق و تشکیل حکومتی جعلی مانند اسرائیل قتل و ناامنی را به منطقه ما به ارمغان آورده اند هیچ راهی جز جنگ تمام اعیار با استکبار نیست و گرفتن حالت تدافعی در مقابل آنان و ایجاد سازش و عقب نشینی وضع را از این که هست بدتر می کند باید ایران به بحرین نیرو می فرستاد و استکبار را در آن منطقه در گیر می کرد باید تنگه هرمز به روی ناوهای امریکایی بسته شود و هر از چند گاهی به منافع امریکا و اسرائیل و عربستان حمله شود در غیر اینصورت داشتن حالت تدافعی این می شود که دشمن با باز سازی خود جنگهای متعددی را بر ما روا دارد و ضربات مهلکی را بر پیکر مسلمین وارد آورد باید فتنه گر و جنگ طلب را از ریشه خشکاند .
تشکیلاتی تروریستی به نام داعش با افکاری پلید و منسوخ حکایت از این دارد که اسرائیل دوم به جهت ترویر و ریا با پرچم اسلام موفق تر و فراگیرتر از اسرائیل کنونی است چرا که با ترفند اسلام بسیاری از سلفی ها و وهابی های منطقه را جذف و موفقیتهای زیادی را در قتل و عام و به یقما بردن اموال مسلمین داشته است

/ 0 نظر / 21 بازدید