افشاگر قهرمان ادوارد اسنودن !!!

اسنودن

اطلاعات نخ نما و بی ارزشی  و دست چین شده ای از قبیل برملا نمودن شنود تلفنی و استفاده از اطلاعات ایمیل شهرندان اروپا که چیز تازهای نبوده و کمتر کسی از آن بی اطلاع است و حتی دولت اوباما قبلا آن را تائید و قانونی دانسته است . توسط ادوارد اسنودن مامور و مشاور اطلاعاتی کاخ سفید که در سال 2004 مردم عراق را قتل عام می نمود و امروز به اصطلاح با بیدار شدن وجدانش اقدام به بر ملا نمودن این اطلاعات بی ارزش نمود به چند دلیل می تواند باشد 

1- احتمال اینکه با این حربه به سیستم اطلاعاتی کشور های دیگر نفوذ کنند که احتمالا به همین دلیل روسیه از دادن پناهندگی به وی اجتناب نمود

2- جهت طرفداری جوانان و مردم ساده لوح از شخصیت یک جاسوس ، قاتل  ، فاسد و امریکایی جهت انحراف افکار عمومی از قتل عام مردم سوریه و کمکهای تسلیحاتی به تروریستهای تکفیری

3- با هدف نا امید کردن وجدان های بیدار نسبت به بر ملا نمودن حقایق ، چرا که در نهایت تاثیری در معادلات کشورها و سیاست های سیاست مداران ایجاد نمی نماید .

4- مشتبه سازی سره از ناسره یا به عبارتی موارد واقعی از غیر واقعی  و بی اعتبار کردن موارد واقعی ، چرا که در این صورت مردم به آسانی قادر به فهمیدن موارد واقعی نمی شوند . مانند افشای اطلاعات سایت ویکی لیکس  

5 با هدف شعله ور کردن جنگ علیه سوریه، حزب الله و ایران ، زیرا شنود مکالمات کمک به صلح جهانی نمود بنابراین باید از طرف عامه مردم پذیرفته شده و از این طریق به کشورهای به اصطلح دیکتاتور و سلطه گر حمله نمود .

6- موارد دیگر از طرف شما لطفا نظر دهید .
 نویسنده : عباسی کیسمی 

/ 0 نظر / 20 بازدید