خدایا چرا من؟ !

خدایا چرا من؟ !

درسی که آرتور اشی ArthurAshe   به دنیا داد .

 قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون  آرتور اشی به خاطر خون آلوده ای که درجریان یک عمل جراحی  درسال ۱۹۸۳دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شدودربسترمرگ افتاد او ازسراسر دنیا نامه هائی از طرفدارانش دریافت کرد. یکی ازطرفدارانش نوشته بود :  چراخدا

 تورا برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرد؟ آرتور در پاسخش نوشت : دردنیا  ۵۰ میلیون کودک بازی تنیس را آغاز می کنند ۵میلیون یاد می گیرند که چگونه تنیس بازی کنند ۵۰۰هزارنفر تنیس رادرسطح حرفه ای یادمی گیرند ۵۰هزارنفر پابه مسابقات ‏می گذارند۵هزارنفر سرشناس می شوند ۵۰ نفربه مسابقات ویمبلدون راه پیدامی کنند ۴ نفربه نیمه نهائی می رسند و دونفر به فینال وآن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم هرگز نگفتم خدایا چرا من؟ وامروز هم که ازاین بیماری رنج می کشم هرگز نمی توانم بگویم خدایا چرا من؟

/ 0 نظر / 6 بازدید