شمر زمان ما کیست

اگر می‏خواهیم‏به خودمان ارزش بدهیم ، اگرمی‏خواهیم به عزاداری حسین بن علی ارزش‏بدهیم ، باید فکر کنیم که اگر حسین بنعلی امروز بود و خودش می‏گفت برای‏من عزاداری کنید ، می‏گفت چه شعاری بدهید ؟آیا می‏گفت بخوانید : " نوجوان اکبر من " یا می‏گفت بگوئید : " زینب مضطرمالوداع ، الوداع" ، چیزهایی که من ( امام حسین ) در عمرم هرگز به اینجورشعارهای پست وکثیف ذلت آور تن ندادم و یک کلمه از این حرفها نگفتم ؟ !

 

اگرحسین بن‏علی بود می‏گفت اگر می‏خواهی برای من عزاداری کنی ، برای من سینه وزنجیربزنی ، شعار امروز تو باید فلسطین باشد . شمر امروز موشه دایان است . شمر هزار و سیصد سال پیش مرد ، شمر امروز را بشناس . امروز باید در ودیواراین شهر با شعار فلسطین تکان می‏خورد .

هی دروغ در مغز ما کردند که‏ آقا این یک مسئله داخلی است. مربوط به عرب و اسرائیل است . …

تلاش ما مسلمین در این زمینه چه بوده است؟ به خدا خجالت دارد ما خودمان را مسلمان بدانیم ، خودمان را شیعه علی بن ابی طالب بخوانیم.آیا ما وظیفه نداریم که کمک مالی به آنها بکنیم؟ آیا اینها مسلمان‏ نیستند، عزیزان ندارند؟ آیا اینها برای حق مشروع بشری قیام نمی‏کنند؟

« فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم (سوره نساء ، آیه 95) الذین‏ آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم»( سوره توبه ، آیه 20)به وسیله مال که می‏توانیم کمک کنیم . والله این انفاق واجب است، مثل نماز خواندن و روزه گرفتن واجب است.

اولین سوالی که بعد از مُردن‏ از ما می‏کنند همین است که در زمینه همبستگی اسلامی چه کردید ؟

پیغمبر فرمود : « من سمع مسلما ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم » هر کس بشنود صدای مسلمانی را که فریاد می‏کند یاللمسلمین مسلمانان به‏ فریاد من برسید ، و او را کمک نکند ، دیگر مسلمان نیست ، من او را مسلمان نمی‏دانم . چه مانعی دارد که ما برای اینها حساب باز کنیم ؟ چه‏ مانعی دارد که مقدار کمی از درآمد خودمان را اختصاص به اینها بدهیم ؟ …

مردم بیدار آن مردمی هستند که فرصت شناس باشند، دردشناس باشند، حقایق شناس باشند.
گزیده ای از نطق تاریخی استاد شهید ، مطهری علیه صهیونیسمدر عاشورای سال 1390 قمری برابر با اسفند 1348 شمسی که به دستگری ایشان انجامید.

/ 0 نظر / 11 بازدید