آیت الله بهجت : امام موسی صدر زنده است

....خارج از این چارچوب، نکته دیگری را به عرض شما می‌رسانم که یک مسئلۀ معنوی است. ما روزی در محضر حضرت آیت‌الله بهجت بودیم و آیت‌الله بهجت معروف هستند که ایشان شفافیتی از نظر روحی داشتند و به عوالم فوق مادی مسلط هستند.

ما از حضرت ایشان در مورد امام موسی صدر سؤال کردیم و ایشان تأکید کردند که امام موسی صدر زنده است و حوادثی در آینده رخ خواهد داد و ایشان باز خواهد گشت و این جمله را گفتند که ایشان ذخیرۀ الهی است و خداوند خواسته‌اند که ایشان را ذخیره کنند تا زمانی برگردند و نقش مهمی در رابطه با قضایای جهان اسلام ایفا کنند.

البته این یک مسئلۀ معنوی است و خارج از چارچوب‌های سیاسی و تحلیل‌های مادی خودمان. اما مطلبی است که شخصی در سطح آیت‌الله بهجت فرمودند که برای ما به عنوان شاگردان امام و دوستاران و خانوادۀ امام امیدبخش بوده و هست...

/ 0 نظر / 5 بازدید