سوزاندن 8000 کتاب خطی از طرف سگان دست آموز آمریکا و اسرائیل

Burning 8000 manuscript of the pet dog of America and Israel Dash

שריפת 8000 כתב יד של הכלב של דש אמריקה וישראל

حیوانات دست آموز امریکا و اسرائیل ( داعش )  همچون اجداد خود مغول ها اقدام به  آتش زدن 8000 از کتاب های خطی نایاب یکی از کتاب خانه های موصل عراق زدند

8 هزار جلد کتاب خطی کمیاب توسط داعش در موصل سوزانده شد

/ 1 نظر / 24 بازدید