بن بست جهانی

به یقین می توان گفت روزی که امام خمینی در آخرین روزهای عمر شریفشان خبر ازآینده نزدیک اتحاد جماهیر شوری دادند عده زیادی در داخل کشور بدان خندیدند چون اواولا یک ایرانی و یک مسلمان بود و ثانیا از اقتصاد و سیاست آکادمیک هیچ چیزینخوانده بود

از نظر برخی از مردم کوچه و بازار و حتی برخی از دانشگاهیان کشورمان استفاده ازواژه بن بست برای اقتصاد و سیاست بین الملل در کلاس یک ایرانی یا یک مسلمان نیست وبه عبارت بهتر این واژه کمی گنده است برای دهان یک ایرانی که بخواهد آنرا تلفظ کند

چرائیش را نمی دانیم لابد چون او یک ایرانی است و طبق قانون نانوشته ی همینآقایان ، اگر یک ایرانی یا یک مسلمان در مورد مسائل بین المللی و یا حتی در موردتحلیل نظریات متفکرین غربی حرف بزند گنده تر از دهانش صحبت کرده بگذیم که پرداختنبه این موضوع فرصتی دیگر و فراتر از مجال یک خط کوتاه ما را طلب می کند 

خطاب ما با دوستانی است که این حق را برای یک ایرانی قائل هستند که در مورد اینمسائل اظهار نظر کند 

هر انسان عاقلی می داند که اکنون اقتصاد و سیاست جهان در ورطه ای باور نکردنی وبی سابقه قرار دارد تقریبا هر روز در شهرهای دنیا به سیل خریداران طلا افزوده میشودو پولهای رایج ممالک بیش از روز قبل سقوط می کنند

اما مهمتر از سقوط اقتصاد جهانی چیزی که غیرقابل تحمل است بن بست روابط انسانیاست روبابط انسانی که با نقاب لیبرال دموکراسی و با زیر بنای روشن انسان گرگ انساناست بنا شده ، وقتی آمار قتل و غارت و جنگ و چپاول نسبت به تعداد نفوس از میزانمتوسط همیشه تاریخ بیشتر می شود ، وقتی طلاق و بی تفاوتی به بنیان خانواده در همهجا بیداد می کند ، وقتی هیچ جا برای زندگی کردن امن نمی ماند ، وقتی بالاترین میزانخرید کشورها اسلحه میشود ،

وقتی محیط زیست آتش می گیرد و به تاراج می رود وقتی جنگلها از بین می روند وقرار می شود از آمازون که یک زمانی ریه زمین بود  چیزی جز نامی بر صفحات تاریخطبیعی باقی نماند وقتی سیل و خشکسالی همزمان همه شهرهای جهان را تهدید می کند وقتیقرار میشود چیزی از یخچالهای قطب باقی نماند و نسل فیل دریائی « فک » و خرس قطبی وپنگون منقرض شود تا از زیر یخچالهای قطب شمال نفت اسخرج شود 

وقتی کسانی که شب و روز دم از نجات زمین در مقابل مهاجمین فضائی می زدند درمقابل هوای نفس خود عاجز می مانند و صد بار بدتر از مهاجمین خیالی زمین را به سمتنابودی سوق می دهند

وقتی کارگران دسته دسته از تراستهای بزرگی مثل جنرال موتورز اخراج میشوند وقتی 200 بانک آمریکائی در یک سال ورشکست می شوند وقتی رئیس جمهور آمریکا در مقابل دشمنشدوباره از حمله اتمی دم می زند آن زمان دیگر دنیا جای زندگی کردن نیست و یک جوری باید عالمی از نو ساخته شود وآدمی از نو

اللهم عجل برحمتک لولیک الفرج

/ 0 نظر / 6 بازدید