سقوط دیکتاتور ایران

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ملقب به اکبر شاه از مسند قدرت ریاست خبرگان ساقط شد .و به جای ایشان آیت الله مهدوی کنی با 80 درصد آراء به این سمت انتخاب شد لازم به ذکر است ، ایشان پس از دوران ریاست جمهوری خواهان تغییر قانون اساسی جهت مورثی شدن قدرت در خاندان هاشمی بود که با درایت رهبری ناکام ماند . لازم به ذکر است علت سقوط ایشان از این جایگاه عدم برائت از سران فتنه و اسرار بر حمایت از فتنه گران و فرزندانش می باشد . که میلیاردها تومان ثروت ملی و آثار تاریخی کشور را به تاراج برده و باعث بدبینی قشر عظیمی از ملت به انقلاب شده است .

/ 0 نظر / 6 بازدید