جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

قاچاق انسان و انتقال زنان و دختران از شرق به غرب امروزه به عنوان معضلی برای اروپا تبدیل شده و این اتحادیه هنوز با وجود قوانین سختگیرانه در دیگر امور و استفاده ابزاری از مسائلی مانند حقوق بشر نتوانسته این ننگ را از دامان خود پاک کند.
اگر در گذشته قاچاق برده و انتقال سیاه پوستان به کشورهای سرمایه داری غربی معضل بزرگ جهانی بود، امروزه و در قرن بیست و یکم قاچاق انسانی که از آن به عنوان "برده داری مدرن" یاد می شود، لکه ای بر پیشانی سرمداران سازمانهایی است که مدعی حقوق بشر در جهان هستند.

در گذشته قاچاق و تجارت انسان تاکنون در کشورهای فقیر جهان رواج داشت، اما امروزه در اروپا نیز هزاران زن و دختر به دام قاچاقچیان و تاجران انسان افتاده و قربانی این جنایت می شوند و پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، قاچاق انسان یکی از پرسودترین تجارتهای غیرقانونی جهان است.

دختران جوان مولداوی، بلاروس، اوکراین و بلغارستان به شبکه های غیرقانونی در چهارگوشه اروپا فروخته می شوند و در چنین شرایطی این جنایات علیه بشریت اغلب توسط مسئولان کشوری به صورت اسرار، پنهان می ماند.

هر ساله در جهان چنین تجاوزاتی به حقوق انسانی، هزاران قربانی می گیرد و سودهای کلانی هم نصیب سودجویان می کند. تحقیقات کمیسیون اروپا، نشان می دهد که هنوز آمار قابل اعتمادی در مورد قاچاق انسان در دست نیست، اما گزارشها نشان می دهد که سالانه تعداد زیادی به این بلا دچار می شوند.
 

 

تحقیقات نشان می دهد که تقریباً تمام افرادی که به دام شبکه های قاچاق اروپایی می افتند در ابتدا نه به این منظور بلکه در مسیر مهاجرت و برای کار و یافتن آینده ای بهتر اقدام به مهاجرت می کنند.

روزانه شهروندان مسکو و دیگر شهرهای اروپای شرقی شاهد پخش اعلامیه هایی در ایستگاههای مترو و دیگر مراکز پر ازدحام هستند که در آنها نوید یک زندگی آرمانی به دختران جوان در غرب داده می شود. این گروه از دختران که از شرایط حاکم بر کشور خود افسرده شدند برای یافتن سرپناهی در غرب به هر گروهی اعتماد کرده و درنهایت راه خود را به سوی مرکز تمدن و حقوق بشر روانه هموار می کنند، اما در نهایت با مسشکلاتی روبرو می شوند که کل مسیر زندگی آنها را تغییر می دهد.

با وجودی که این موارد از نقض حقوق اساسی انسانها تلقی می شود، اما با توجه به اینکه تعاریفی که از حقوق بشر و مصادیق آن ارائه می شود در انحصار محافل مدنی غربی است، تاکنون مواردی همچون ترافیک انسانی نتوانسته است جایگاه مناسبی در بین مباحث حقوق بشری پیدا کند و همچنان این مسئله بدون هیاهو و جنجال قربانیان خود را می گیرد.

نهادهای حقوق بشر اروپایی و غربی امروزه مصادیق نقض حقوق بشر را بر اساس نیاز و خواسته خود تعریف می کنند و حتی امروز از بین رفتن جان انسانها در جاده های پیچیده ترافیک انسانی و برده داری جنسی بسیار کمتر از فیلتر شدن سایت های  غربی در کشورهای شرقی اهمیت دارد و این در واقع تعریف از حقوق بشر به شیوه خود و بر اساس نیاز خود و بدون توجه به مطالبات مردمان دیگر سرزمینها تلقی می شود.

 

لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam