جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

تعریف عشق:

در کتاب مجمع البحرین عشق را این چنین تعریف کرده اند:
« هو تجاوز الحد فی المحبه »
عشق یعنی محبتی که از حد خود بگذرد. و به عبارت دیگر محبت شدید و بی اندازه را گویند.

تعریف عاشق:

جالینوس حکیم، عاشق را این چنین تعریف کرده اند:

عشق از کارهای روح انسان می باشد و مخفیگاه روح مغز و قلب و کبد
انسان می باشد. در مغز سه منزلگاه وجود دارد .


خیال که در ابتدای آن است و فکر که در وسط آن است و حافظه که در آخر آن می باشد .


پس کسی عاشق نمی شود مگر اینکه زمانی که از معشوقش جدا شد معشوق او از خیال و فکر و حافظه اش بیرون نرود .


این شخص چون قلب و کبدش مشغول به معشوق می باشد دیگر نمی تواند چیزی بخورد و بنوشد . و چون مغز او و فکر و تخیّل و حافظه او مشغول به معشوق است دیگر خواب به چشم او نمی رود .


تمام منزلگاه های نفس در عاشق مشغول به معشوق می شود و اگر کسی این چنین نباشد دیگر به او عاشق گفته نمی شود . پس هر زمان که عاشق از معشوق خود غفلت کرد منزلگاه های نفس از اشتغال به معشوق خالی شده و عاشق به تعادل و حالت عادی برمی گردد.

ویژگی های عاشق به عشق مجازی

عن الامام الباقر (
علیه السلام ) فی قوله «قَد شغفها حُبّاً» :

قد حجبها حُبُّه عَن الناس فلا تَعقِلُ
غیرَه.


1- امام باقر ( علیه السلام ) در تفسیر«شیفته او شده
است» فرمودند :


عشق به یوسف ، آن زن را از مردم ، محجوب ساخته و در
نتیجه ، جز به او (یوسف) نمی اندیشید.

(تفسیرقمی1/357-بحارالانوار12/253/17)


عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) :

لا تَستَشیروا اهل العشق، فلیس لهم رایٌ و اِنَّ قلوبَهم
محترقهٌ و فکرَهُم مُتَواصلهٌ و عقولَهم سالبهٌ.


2- رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمودند :

با عاشقان مشورت مکنید که آنان را رایی نیست. دلهایشان سوخته است و
اندیشه هاشان پیاپی (به هم ریخته) و خردهایشان گرفته شده است.

(الفردوس5/38/7389 عن انس)عن الامام
علی (علیه السلام) :
مَن عَشِقَ شیئاً اعشی
(اعمی) بَصَرَه و اَمرَضَ قَلبَه فهو یَنظُرُ بعَین غیر صحیحهٍ و یسمَعُ باُذُن غیر
سمیعهٍ قد خَرَقَتِ الشهواتُ عقلَه و اماتَتِ الدنیا قَلبَه و وَلهَت علیها نفسُه
فهُوَ عبدٌ لها و لمن فی یدیه شیءٌ مِنها، حیثما زالت زال الیها و حیثما اقبلَت
اقَبَلَ علیها، لا ینزجِرُ من الله بزاجرٍ و لا یَتَّعِظُ منه بواعظٍ و هو یری
الماخوذین علی الغِرَّهِ .


3- امام علی (علیه السلام)
فرمودند :


هرکه عاشق چیزی شود دیده اش را کم سو(نابینا) و دلش را
بیمار می کند . در نتیجه او با چشمی نادرست می نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود .
شهوت ها(پرده) خردش را دریده و دنیا، دلش را میرانده و جانش شیفته آن شده است .

پس او بنده دنیا و کسی است که از آن بهره ای دارد و به هرجارفت، او نیز
می رود و به هر سو روآورد او نیز روی می آورد. درپی فرمان بازدارنده ای(از طرف) خدا
، باز نمی ایستد و از هیچ پنددهنده ای پند نمی گیرد ، حال آنکه خود می بیند کسانی
را که مرگ ، بی خبر گرفتارشان ساخته است.
(نهج
البلاغه،خطبه109)


عن الامام علی ( علیه السلام ) :
ثلاثهُ اشیاءَ لا دوامَ لها : المالُ فی ید المُبَذِّر و سحابَهُ الصَّیف و غضبُ العاشق.


4- امام علی (علیه السلام) فرمودند :

سه چیز ناپایدار است : مال در دست اسرافکار ، ابر تابستانی ، خشم عاشق. (شرح نهج البلاغه20/301/435)

 از حاج آقای محمودی ( دام ظله )


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam