جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست
پاکسازی مناطق آلوده به مین در مناطق مرزی قصر شیرین توسط نیروهای فعال مرکز مین زدایی کشور در حال انجام است.


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam