جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

هر روز حدود 266 صفحه جدید پورنو در فضای اینترنت اضافه می شود !! در سال ۲۰۰۶ بیش از ۷۲ میلیون کاربر در ماه به صفحات اینترنتی پورنو سرزده‌اند.!!

"نسل پورنو" عنوانی است که برخی رسانه‌ها به نسل کنونی داده‌اند. که اشاره دارد به‌ کاربرانی که به طور مرتب، از صفحات پورنوی اینترنت بازدید می‌کنند.این رسانه‌ها از دولت ها‌ می‌خواهند، با این پدیده‌ی اجتماعی، مثل بیماری اعتیاد به الکل یا به مواد مخدر مبارزه کند...

تأثیر بر رفتار جنسی

"عادت بیمارگونه‌ی دیدن عکس‌ یا فیلم‌های پورنو" بر رفتارها و برخوردهای جنسی "معتادان پورنو" تأثیر منفی دارد. تا ‌جایی که این "بیماران"، از انجام سکس عادی و عشق‌ورزی لذتی نمی‌برند.

کاربرانی که داوطلبانه برای "ترک اعتیاد" خود به روانکاو مراجعه کرده‌اند، اعتراف می‌کنند که «دیدن پورنو در اینترنت، به بخش جدایی‌ناپذیر ارضای جنسی آنان تبدیل شده است» و آنان نمی‌توانند بر «وسوسه و نیاز» دیدن این صفحات غلبه کنند.
انزوا و کاهش روابط اجتماعی
اعتیاد به دیدن پورنو‌، هم‌چنین سبب انزوای فرد از اجتماع و کاهش روابط اجتماعی او می‌شود.

علت اصلی افزایش "اعتیاد" کاربران به صفحات پورنو ، سهولت دسترسی به این صفحه‌ها است.

http://socialsciences.blogfa.com/post-365.aspx

صفحه نخست  : http://3pidar.persianblog.ir/


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam