جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست
به گزارش پیمانه، سازمان جاسوسی انگلیس (MI۶) طی دستورالعملی به شبکه های فارسی زبان مستقر در این کشور از جمله بی بی سی از آنان خواسته است تحت هر شرایطی برای تغییر ذهنیت مردم ایران نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها، در همه اخبار مربوط به این مساله از کلمه "حذف یارانه ها" استفاده کنند.

هفته نامه ۹ دی در این زمینه نوشته است: اجرای دقیق این دستورالعمل به گونه ای جدی در دستور کار این شبکه ها قرار گرفته که حتی در مصاحبه های نقل شده از سوی مقامات دولتی ایران نیز کلمه "حذف یارانه ها" را جایگزین هدفمند کردن یارانه ها می کنند.
 

لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam