جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

یکی از خاصیت های ویژه رسانه ها که در رسانه های دیداری بیشتر وجود دارد نفوذ نرم در مخاطب است به طوری که مخاطب نفوذ را احساس نکند. ذهن ما وقتی درک کند خطری متوجه اوست سریعا منفعل شده و اثرپذیری از آن خطر را به حداقل می رساند اما وقتی متوجه خطری نباشد بسیار نفوذ پذیر خواهد بود. حال اگر این نفوذ دقیقا مطابق با امیال و هواهای انسان باشد ، ذهن به مراتب اثرپذیرتر خواهد بود. این یکی از قواعد مهمی است که به خوبی در رسانه های غربی به کار گرفته می شود. در همین زمینه «روژه گارودی» یکی از متفکران غربی در کتاب «هشدار به زندگان» در صفحه 495 ، اینطور می نویسد : "اقتصاد آزاد به شیوه غربی برای رفع احتیاج بازار نیست بلکه برای ایجاد بازار احتیاج است!" به این فکر کنید که اگر در تبلیغ کالایی به مخاطب گفته شود می خواهیم تو را بدبخت کنیم می خواهیم برای اینکه اجناس ما به فروش برسد تو را مجبور کنیم تا آنها را بخری می خواهیم حس قناعت را از تو بگیریم و تو را زیاده خواه و مدپرست کنیم تا مشتری دائمی محصولات ما باشی چه اتفاقی خواهد افتاد؟! آیا دیگر عقل ما اجازه خواهد داد که با این تبلیغات همراه شویم؟! حال وقتی یکی از این رسانه های غربی مثل شبکه من و تو را بررسی می کنیم و روی برنامه های آن دقت می کنیم دقیقا همین قاعده را می بینیم بعضی از برنامه های این شبکه بطور خاص فقط برای این هدف می باشد مثل برنامه بی جامه ، در هر قسمت این برنامه چندین بوتیک و فروشگاه مد و لباس را نشان داده و سبک های مختلف لباس را بررسی میکردند تا جایی که اگر کسی چند قسمت از این برنامه را می دید نام برخی طراح های لباس و سبک های آنها را به خوبی می شناخت سراسر این برنامه تبلیغ مدهای روز و لباس های متنوع بود که حس تنوع طلبی و مدگرایی را به خوبی در مخاطب ایجاد می کرد بعد از برنامه بی جامه، برنامه من و تو پلاس این هدف را دنبال می کند اگر دقت کرده باشید حتما متوجه شدید همیشه آخرین اخبار از جشنواره های مد و لباس را می دهد. در برخی از این فستیوال های مد برای اینکه فقط چند ثانیه مانکن ها با مدلهایشان از جلوی دوربین بگذرند چندین ساعت زیر نظر کارشناسان تمرینانت سخت گذرانده و رژیم های طاقت فرسا می گیرند، حتی به آنها آموزش می دهند که چطور راه بروند تا جذابیت بیشتری داشته باشند و ... این همه فقط برای اینکه مخاطب چندثانیه به آن توجه کند. آنوقت همین چند ثانیه را در برنامه من و تو پلاس نشان می دهند! چند ثانیه ای که به گفته برخی از روانشناسان تاثیرش از چندین کتاب بیشتر است. بطور کلی هر آنچیزی که بشود در این جهت از آن بهره برد از کوچکترین فستیوال های محلی گرفته تا گزارش لحظه به لحظه از هفته مد در لندن و گزارش راجع به گرانترین ساعت و حتی نحوه پوشش مجریان و تبلیغات برای گوشی هایی که هنوز به بازار نیامده و ... در برنامه من و تو پلاس پخش می شود. در آخر هم سخنی از «ارنست ماندل» دیگر متفکر غربی را در کتاب «علم اقتصاد» صفحه 223 ، با هم می خوانیم : "چرخهای تولید با چنان سرعتی می چرخد که کوچکترین درنگ مصرف کننده در خرید ، تمامی بنای اقتصاد را به لرزه تواند افکند. متخصصان تکنیک های جدید، از بازاریابی گرفته تا روابط عمومی، کارشناسان تبلیغات و ... برآنند که این درنگ را از میان بردارند یا آن را پیش بینی کنند." من و تو طعمه ای برای شبکه من و تو یکی از خاصیت های ویژه رسانه ها که در رسانه های دیداری بیشتر وجود دارد نفوذ نرم در مخاطب است به طوری که مخاطب نفوذ را احساس نکند. ذهن ما وقتی درک کند خطری متوجه اوست سریعا منفعل شده و اثرپذیری از آن خطر را به حداقل می رساند اما وقتی متوجه خطری نباشد بسیار نفوذ پذیر خواهد بود. حال اگر این نفوذ دقیقا مطابق با امیال و هواهای انسان باشد ، ذهن به مراتب اثرپذیرتر خواهد بود. این یکی از قواعد مهمی است که به خوبی در رسانه های غربی به کار گرفته می شود. در همین زمینه «روژه گارودی» یکی از متفکران غربی در کتاب «هشدار به زندگان» در صفحه 495 ، اینطور می نویسد : "اقتصاد آزاد به شیوه غربی برای رفع احتیاج بازار نیست بلکه برای ایجاد بازار احتیاج است!" به این فکر کنید که اگر در تبلیغ کالایی به مخاطب گفته شود می خواهیم تو را بدبخت کنیم می خواهیم برای اینکه اجناس ما به فروش برسد تو را مجبور کنیم تا آنها را بخری می خواهیم حس قناعت را از تو بگیریم و تو را زیاده خواه و مدپرست کنیم تا مشتری دائمی محصولات ما باشی چه اتفاقی خواهد افتاد؟! آیا دیگر عقل ما اجازه خواهد داد که با این تبلیغات همراه شویم؟! حال وقتی یکی از این رسانه های غربی مثل شبکه من و تو را بررسی می کنیم و روی برنامه های آن دقت می کنیم دقیقا همین قاعده را می بینیم بعضی از برنامه های این شبکه بطور خاص فقط برای این هدف می باشد مثل برنامه بی جامه ، در هر قسمت این برنامه چندین بوتیک و فروشگاه مد و لباس را نشان داده و سبک های مختلف لباس را بررسی میکردند تا جایی که اگر کسی چند قسمت از این برنامه را می دید نام برخی طراح های لباس و سبک های آنها را به خوبی می شناخت سراسر این برنامه تبلیغ مدهای روز و لباس های متنوع بود که حس تنوع طلبی و مدگرایی را به خوبی در مخاطب ایجاد می کرد بعد از برنامه بی جامه، برنامه من و تو پلاس این هدف را دنبال می کند اگر دقت کرده باشید حتما متوجه شدید همیشه آخرین اخبار از جشنواره های مد و لباس را می دهد. در برخی از این فستیوال های مد برای اینکه فقط چند ثانیه مانکن ها با مدلهایشان از جلوی دوربین بگذرند چندین ساعت زیر نظر کارشناسان تمرینانت سخت گذرانده و رژیم های طاقت فرسا می گیرند، حتی به آنها آموزش می دهند که چطور راه بروند تا جذابیت بیشتری داشته باشند و ... این همه فقط برای اینکه مخاطب چندثانیه به آن توجه کند. آنوقت همین چند ثانیه را در برنامه من و تو پلاس نشان می دهند! چند ثانیه ای که به گفته برخی از روانشناسان تاثیرش از چندین کتاب بیشتر است. بطور کلی هر آنچیزی که بشود در این جهت از آن بهره برد از کوچکترین فستیوال های محلی گرفته تا گزارش لحظه به لحظه از هفته مد در لندن و گزارش راجع به گرانترین ساعت و حتی نحوه پوشش مجریان و تبلیغات برای گوشی هایی که هنوز به بازار نیامده و ... در برنامه من و تو پلاس پخش می شود. در آخر هم سخنی از «ارنست ماندل» دیگر متفکر غربی را در کتاب «علم اقتصاد» صفحه 223 ، با هم می خوانیم : "چرخهای تولید با چنان سرعتی می چرخد که کوچکترین درنگ مصرف کننده در خرید ، تمامی بنای اقتصاد را به لرزه تواند افکند. متخصصان تکنیک های جدید، از بازاریابی گرفته تا روابط عمومی، کارشناسان تبلیغات و ... برآنند که این درنگ را از میان بردارند یا آن را پیش بینی کنند." نویسنده : گوگوش آتشین صدف ; ساعت ۵:۴٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱

 

 منبع : http://googooshmanoto.persianblog.ir/post/34

 

 


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam