جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

<!--- Code Contact By www.Tak-20.com --->
<style>
 .tbl{
 direction:rtl;
 font-family:Tahoma;
 font-size: 10pt;
}
 table{
 border:1px #204080 dashed;
}
 .right{
 background-color:#006892;
 width:150px;
 line-height:25px;
 font-size:12px;
 color:#ffffff
}
input,select,option,textarea{
 font-family:Tahoma;
 font-size:11px;
    background: #DDDDDD;
    border: #AAAAAA 1px dashed;
}

</style>
<form method="post" action="http://www.tak-20.com/tools/contact/email.php?send" target="_blank">
 <table  align="center" class="tbl"  width="400px">
  <tr>
   <td class="right">نام و نام خانوادگی :</td>
   <td class="left"><input type="text" name="data[نام و نام خانوادگی]"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="right">ایمیل: </td>
   <td class="left"><input type="text" name="data[ایمیل]"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="right">عنوان پیغام:</td>
   <td class="left"><input type="text" name="data[عنوان پیغام]"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="right" style="width: 150px" valign="top">پیغام :</td>
   <td class="left">
   <textarea name="data[متن پیغام]" style="width: 254px; height: 117px"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="right" style="width: 150px" valign="top"></td>
            <input type="hidden" name="your_emali" value="abbasi.ky@gmail.com"/>
   <td class="left"><input type="submit" value="ارسال فرم" /><input type="reset" value="نگارش از نو" /></td>
  </tr>
   </table>
</form>
<div style="display: none"><h1><a href="http://www.tak-20.com">تک بیست</a><a href="http://tak-20.com/tools/contact">ابزار تماس با ما</a></h1></div>  <!--- Code Contact By www.Tak-20.com --->


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam