جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

سخنان نغز

ـ کسانی که به آنان عشق می‌ورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند.

ـ به کمی سبکسری نیاز داری تا از زندگی لذت ببری و به کمی شعور تا از لغزشها بپرهیزی. همین کافی است.

ـ چاپلوسی یونجه لطیفی است برای دراز‌گوشان دنبه‌دار.

ـ از تمبر یاد بگیرید که تا رسیدن به مقصد به نامه می‌چسبد.

ـ هرگز با کران پچ‌پچ نکن و به کوران چشمک نزن.

ـ هنر تعریف‌کردن و خوشگویی را بیاموزید؛ دارایی بزرگیست.

ـ نام خوب با تلاش فراوان به دست می‌آید، اما با یک عمل نادرست از بین می‌رود.

ـ هر روز طوری از خواب بیدار شوید که گویی دوباره زنده شده‌اید.

ـ انسان موفق کسی است که می‌تواند با آجرهایی که دیگران برایش پرتاب می‌کنند، بنیادی محکم بنا گذارد.

ـ هر کسی در کنار متضاد خود رشد می‌کند.

ـ همیشه به آهستگی فکر کنید و به سرعت، عمل.

ـ یادت باشد کسی میتواند بلند بپرد که از فاصله دورتر خیز برداشته باشد.

ـ همیشه همچون توپ پلاستیکی باشید که هر چه محکمتر به زمین می‌خورد بالاتر می‌رود.

ـ بگذار کارهایت یک راز بماند، فقط نتایج را به مردم نشان بده.

ـ می‌دانی راز شکست در چیست؟ راضی کردن همگان.

ـ بزرگ بیندیشید تا بزرگ شوید.

ـ به جای لعن و نفرین به تاریکی، چراغی روشن کن.

ـ با اعمالت موعظه کن نه با زبانت.

ـ هرگز تصمیمتان را پیشاپیش اظهار نکنید.

ـ خشم بادی است که چراغ ذهن را خاموش می‌کند.

ـ هرگز لازم نیست از کوهی بالا بروی تا بفهمی بلند است.

ـ بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگیری می‌روند اما هرگز نمی‌فهمند دنبال ماهی نیستند.

ـ مهم ‌بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیبتان شود.

ـ مواظب سخنان خود باشید، آنها خلاق هستند.

ـ بپذیرید که تا کاری را شروع نکنید تغییری در زندگی شما پدید نخواهد آمد.

ـ تلاش شما مانند سپرده بانکی است، منتظر سود آن باشید.

ـ همیشه زبانت را با احتیاط بکار ببر اما چشمانت را با سرعت.

ـ یادت باشد خشمگین ‌شدن، انتقاد تاکیدی آن بر درست‌ بودن آن است.

ـ مردم از افرادی که احساس حقارت را در آنان زنده می‌کنند، بیزارند.

ـ شناگران اغلب با غرق‌ شدن می‌میرند.

ـ سکوت هنر بزرگ گفتگوهاست.

ـ افکار صبحگاهی اعمال روزتان را تعیین می‌کند.

ـ بزرگترین تجلی قدرت، آرام ‌بودن است.

ـ از گناه متنفر باش نه از گناهکار.

ـ من هرگز چیزی درباره کسی نخواهم گفت مگر اینکه چیز خوبی گفته باشم.

ـ آنکه انتقام می‌گیرد یک روز خوشحال است و آنکه می‌بخشد یک عمر.

ـ هر‌ چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می‌شوید.

ـ از آنچه که دارید لذت ببرید.

ـ هر روز چند دقیقه فکر کن که از چه کسی می‌توانید تشکر کنید.

ـ خوبی کن ولی به کسی نگو.

ـ اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست.

ـ دنیای هر‌کس به اندازه وسعت تفکر اوست.

 


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam