جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

حره ، دختر حلیمه سعدیه و از دوستداران حضرت على علیه السلام است . وى ، روزى بر حجاج بن یوسف ثقفى وارد شد. حجاج از نوع نشستن وى ، فهمید که او از بزرگان است . رو به حره کرد و از او پرسید: ((شما حره ، دختر حلیمه هستى ؟))
حره گفت : ((آرى .))
حجاج گفت : ((مدتهاست که انتظار دیدارت را داشتم . به من گزارش ‍ داده اند که تو ((على )) را از ابوبکر و عمر و عثمان برتر مى دانى ؟))
حره گفت : ((دروغ گفته اند، چون عقیده من در این باره بالاتر از این حرفهاست . من على علیه السلام را نه بر اصحاب ، بلکه بر کسانى که افضل از آنها هستند، ترجیح مى دهم .))
حجاج گفت : ((سخنان خود را روشن بگو، از چه کسانى دیگر او را برتر مى دانى ؟))
حره ادامه داد: ((آنها بسیارند، مانند حضرت آدم ، نوح ، لوط، ابراهیم ، داود، سلیمان ، موسى و عیسى بن مریم علیهم السلام .))
حجاج که از این سخنان تعجب کره بود، گفت : ((واى بر تو! اگر براى ادعاى خود، دلیل اقامه نکنى ، با این شمشیر سر از تنت جدا خواهم کرد.))
حره جواب داد: ((فضیلت او را خداوند عطا کرده است و دلیل و برهان بر گفته ام این است که خداوند در قرآن ، درباره آدم ، مى گوید: آدم نافرمانى و ترک اولى کرد، پس گمراه شد.
(108) و در حق على علیه السلام مى فرماید: کوشش و سعى على علیه السلام در راه ما قابل تشکر و تمجید است .))(109)
حجاج بى اختیار گفت : ((آفرین بر تو اى حره ! حالا بگو ببینم ، به چه دلیل على را بر نوح و لوط ترجیح مى دهى ؟))
حره پاسخ داد: ((قرآن مى فرماید: خداوند براى کافران ، زن نوح و زن لوط را مثال آورد که تحت فرمان دو بنده صالح ما بودند و به آنها خیانت کردند و آن دو شخص نتوانستند آن زنان را از قهر خدا برهانند و حکم شد آن دو زن را با دوزخیان به آتش درافکنید
(110)؛ اما همسر على علیه السلام فاطمه علیهاالسلام که خداوند با خشنودى او خشنود و با خشم او، خشمگین مى شود.))
حجاج گفت : ((آفرین ! حال بگو ببینم ، به چه دلیل على را برتر از ابراهیم مى دانى ؟))
حره لب به سخن گشود: ((خداوند در قرآن کریم از گفته ابراهیم چنین حکایت مى کند. چون ابراهیم گفت : پروردگارا! به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده مى کنى ، خداوند فرمود: مگر باور ندارى ؟ گفت : چرا، لیکن مى خواهم با مشاهده آن ، دلم آرام بگیرد
(111)؛ اما مولایم امیر مؤ منان گفت : اگر تمام پرده هاى آسمانها و زمین کنار برود، بر یقین من افزوده نخواهد شد.))
حجاج گفت : ((آفرین بر تو اى حره ! چرا او را بر موسى ترجیح مى دهى ؟))
حره گفت : ((به گفته خداوند، موسى از شهر مصر با ترس و نگرانى از دشمن به جانب شهر مدین بیرون رفت
(112)؛ ولى على بن ابیطالب در لیلة المبیت جاى پیغمبر صلى الله علیه و آله خوابید و در بستر رسول اکرم آرمید و جان خود را فداى آن حضرت کرد، بدون آنکه ترس و وحشتى او را فراگیرد.))
حجاج گفت : ((مرحبا! حالا بگو بدانم چرا او را بر داود ترجیح مى دهى ؟))
حره گفت : ((خداوند او را برتر دانسته است . در کتابش مى فرماید: اى داود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم ، پس میان مردم به حق قضاوت کن و از هوا پیروى نکن تا تو را از راه خدا گمراه کند
(113)؛ ولى على علیه السلام فرمود: از من بپرسید از مطالب فوق عرش ، از من سؤ ال کنید درباره زیر عرش ، سؤ ال کنید از من قبل از آن که مرا از دست بدهید. و نیز روز فتح خیبر؛ به حضور پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله رسید، رسول خدا صلى الله علیه و آله به حاضرین فرمود: ((بهترین شما، داناترین شما و بهترین قضاوت کننده ((على )) است .))
حجاج گفت : ((آفرین ، چرا او را از سلیمان برتر مى دانى ؟))
حره پاسخ داد: ((سلیمان به خداوند عرض کرد: پروردگارا! به من ملکى عطا کن که بعد از من سزاوار کسى نباشد
(114)، ولى على علیه السلام فرمود: اى دنیا! من تو را سه طلاقه کردم ، دیگر حق رجوع به من را ندارى .))
حجاج گفت : ((احسنت ! چرا على را از عیسى بالاتر مى دانى ؟))
حره پاسخ گفت : ((خداوند بزرگ درباره عیسى علیه السلام گفته است : یاد کن آنگاه که خداوند به عیسى بن مریم مى گوید: آیا تو به مردم گفتى که من و مادرم را دو معبود - غیر از خدا - انتخاب کنید؟ او مى گوید: خدایا! تو منزهى ، من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم ، اگر چنین سخنى را گفته باشم تو مى دانى ، تو از آنچه در روح و جان من است آگاهى و من از آنچه در ذات تو است آگاه نیستم ، زیرا تو با خبر از تمام اسرار و پنهانى ها هستى .
(115) عیسى ، قضاوت درباره کسانى که او را خدا دانستند، به قیامت واگذاشت ، اما على علیه السلام ، کسانى را که درباره او غلو کردند و قائل به خدایى وى شدند، محاکمه کرد و به قتل رسانید.))
حجاج او را تحسین کرد و گفت : ((خوب پاسخ گفتى ، وگرنه تو را مجازات مى کردم !))
(116)
http://www.nooreaseman.com/forum263/thread27825.html


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam