جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

بالاخره روز یکشنبه رسماً "لیبی آزاد" توسط رئیس شورای ملی انتقالی لیبی اعلام شد و مصطفی عبدالجلیل با ملتش سجده شکر به جا آورد و فریاد الله اکبر آزادی در سراسر این کشور طنین انداز شد تا ملت لیبی بالاخره روزهای بدون دیکتاتوری را تجربه کند و این آزادی ارزشمند، هزینه ای بیش از 50 هزار کشته و میلیاردها دلار داشت؛ اما چگونه در لیبی یک انقلابی و پایان دهنده به دوران پادشاهی به یکی از خطرناکترین دیکتاتورهای حاکم در تاریخ جهان بدل شد و مردم به نقطه ای رسیدند که حاضر شدند علی رغم پذیرش چنین هزینه سنگینی، سرهنگ کودتاچی را از راس هرم قدرت پایین بکشند؟

به گزارش سرویس بین الملل «آینده»؛ بسیاری از آنها که نامشان اکنون با پسوند و پیشوند واژه فرانسوی دیکتاتور در تاریخ سیاسی جهان ثبت شده، از ابتدا اینچنین مورد خطاب قرار نمی گرفتند. بلکه مرور زمان از ایشان چهره ای ساخت که نمادهای پادشاهان روم باستان را یادآور می سازد و این مطلق العنان شدن به مرور برای آنهایی رخ داد که بر راس هرم قدرت تکیه می زدند و میلیون ها نفر را می دیدند که در پی شان بودند؛ مطلق العنان هایی که قذافی یکی از آنها بود و با سرنگونی او، پایه های یک دیکتاتوری را به عمق چهل و اندی سال در خاک لیبی کوبید و تنها زلزله ای به قدرت میلیون زن و مرد خشمگین و با سیلی به قدرت خون 50 هزار کشته، از جا کنده شد.

 معمر قذافی روزگاری یک انقلابی شناخته می شد که با گروهی دیگر از افسران، در پی یک رونوشت از عملیات سقوط نظام پادشاهی مصر با محوریت جمال عبدالناصر در لیبی بود و در این مسیر سرویس اطلاعاتی انگلیس همراهی اش کرد تا یک کودتای بدون خونریزی را علیه شاه ادریس، هنگامی که برای درمان به ترکیه رفته بود، رقم بزند و پس از حبس نزدیکان شاه سابق لیبی، جمهوری عربی لیبی پایه ریزی شد. اما این جمهوری نمی توانست برای قذافی محصول خوبی باشد و او با حذف یک به یک هم ردیفانش که در کودتا سهمی داشتند، نشان داد استعداد پایه گذاری نظامی مطلق تر از نظام پادشاهی پیشین را دارد تا در خودرایی شاهد مثال برای جهانیان شود.

 نوسان هواداران سرهنگ در این سالها 10 الی 30 درصد بود و این جمعیت نیز که بدنه کشور توسط آنها اداره می شد، حرف هایی برای دفاع از قذافی داشتند، حتی وقتی جمهوری عربی لیبی را به "جماهیر عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی" تغییر داد، عنوان نخست‌وزیری را حذف کرد و از آن پس "برادرْ رهبر" خوانده شد، مخالفت با حاکمیت و آموزش زبان های خارجی را طبق قانون ممنوع و تشکیل احزاب سیاسی را به عنوان آفت سیستم سیاسی اش با مجازات اعدام پیوند داد، دسته های ترور در کشورهای مختلف برای حذف مخالفانش فعال کرد و مردم را در قالب دفترچه سبزش تقسیم کرد.

استدلال حامیان قذافی که بخشی از آنها همشهری هایش بودند و بخش دیگری نیز در بدنه کشور نقش داشتند، شاخصه های مثبت اقتصادی این کشور کم جمعیت بود که لیبی را با رشد تولید ناخالص ملی 10.6 درصد از سال 2000 میلادی تا سال 2010 میلادی در صدر قاره سیاه قرار داده بود و لبخند رضایت مردی که می خواست لیدر آفریقا، اعراب و مسلمانان باشد را بر لبانش می نشاند.

قذافی اما مقولبیتش در کشورش روز به روز کاهش می یافت و در مقابل توانسته بود با غرب و شرق روابطش را توسعه دهد و خودش را به رویاهایش برای سیطره سیاسی بر منطقه با سرآمد شدن در آفریقا نزدیک تر از قبل می یافت که یکباره اقوام زلزله و سیل را به راه انداختند و این بار فریادها و خون ها چنان بنیان کن بود که هواداران سرهنگ نتوانند تحت عنوان جعلی اکثریت ظاهر شوند و سدی محکم مقابل خواست مردم لیبی ایجاد کنند و این قیام را نیز در نطفه خفه کنند.

انبارهای اسلحه به دست مردم افتاد و بر روی سبک ترین خودروها نیز سنگین ترین سلاح ها نصب شد و ملت لیبی به جنگ دیوی رفتند که احمق ترین دیکتاتور چند دهه اخیر لقب گرفته بود و رفتارهایش مایه سرافکندگی این مردم در سطح جهان شده بود. سکوت سنگینی دنیا را فرار گرفت اما وقتی همه قدرت ها و متحدان خرد و کلانش دریافتند این بار کار قذافی تمام است، او را یک به یک پس زدند و دیکتاتور که شاهی را با القابی دیگر در ید داشت، به پایان خط نزدیک شد.

از کشته ها پشته ها ایجاد شد، اما این رودخانه خروشان خون ها، مردم را نترساند و رنگ سرخ این سیل محرکی بود برای مردمی که فریاد الله اکبرشان پس از هر پیروزی و شکست در ماه های اخیر شنیده شد و دست آخر بلندترین این فریادها زمانی به گوش می رسید که گلوله کلت یک انقلابی خشمگین گیجگاه سرهنگ آلوده به فاضلاب را درنوردید. آری، مرز مردمسالاری و خودرایی، "خوددانای کل بینی" و "خودبزرگ بینی" است و آنچه یک قدرتمدار را در این سوی خط قرار می دهد و مطلق العنان می سازد، چیزی نیست جز توجه به مجیزگویانی که در پی پادشاه می دوند.

«آینده»، با کنار هم چیدن تصاویر بیش از صد قطعه فیلم کوتاه، از صعود تا سقوط قذافی را در فیلمی به مدت 11:30 به تصویر درآورده است که نسخه کم حجم این فیلم را منتشرساخته استدر لینک زیر:

http://www.ayandenews.com/news/38519


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam