«امروز ، جمعه نوزدهم دیماه است. ما تشنه و گرسنه در محاصره دشمن هستیم . . .»، «پدر و مادر عزیزم ! اینجا کربلاست و ما . . .»،«همسرم ! شاید یک روز جنازه ام را برایتان بیاورند. بدانید که ما در وادی غربت، از اسلام و قرآن و فرمان پسرفاطمه(س) خمینی عزیز، مردانه دفاع کردیم . . .».