در کامنتهای مقاله «انحراف به سمت ارزشها...» یکی از دوستان به مطلبی که بنده در آن از آقای هاشمی رفسنحانی به عنوان مبدع و آغازگر لفظ جریان انحرافی نام برده بودم؛ اعتراض کرده بودند. بنده تحریک شدم تا مقداری سند و مدرک جهت شفاف سازی بیشتر این موضوع خدمت دوستان ارائه بکنم که میتونید در ادامه مطلب به مشاهده آن بپردازید.

حتماً کلیپ معروفی که در آن همسر هاشمی رفسنجانی قبل از اعلام نتایج انتخابات اسم رمز جنگ نرم (یا همان فتنه ی 88) را در آن کلید زد دیده اید.

در روز رأی گیری این خانواده هاشمی بود که با به زبان آوردن کلمه رمز «تقلب» شروعی بر یک فتنه ی بزرگ را فریاد زد و فاجعه ای که همگی آن را به عینه دیدیم.

و امروز پس از شکست خوردن آن فتنه دوباره این خانواده هاشمی است که پا به عرصه گذاشته تا به عنوان رأس و سرسلسله دار جریان تمامیت خواهی (جریان تمامیت خواهی ای که از خطبه های نماز جمعه در سال های69 و 70 به دست خود آقای هاشمی رفسنجانی کلید خورده بود) فتنه ای جدید و به قولی بسیار خطرناک تر و گسترده تر در سیستم سیاسی کشور را آغاز کند.